Mariënhof Amersfoort B.V. | Kleine Haag 2 | 3811 HE Amersfoort
T: 033-463 29 79 | E: info@marienhof.nl | www.marienhof.nl

Algemene Voorwaarden

01. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, leveranties, prestaties en overeenkomsten en met uitsluiting van voorwaarden welke
een opdrachtgever van toepassing mocht hebben verklaard.

02. Totstandkoming overeenkomst
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken of gewijzigd, zolang wij niet schriftelijk hebben bevestigd met acceptatie door
opdrachtgever akkoord te gaan. Wijzigingen in de uitvoering van een opdracht is slechts mogelijk indien tijdelijk digitaal aan ons is medegedeeld en
door ons digitaal aanvaard.

03. Annuleringsvoorwaarden
Indien een aan ons gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd, is de opdrachtgever verplicht een
schadeloosstelling aan ons te betalen.
Bij annulering meer dan 2 maanden voor uitvoering is de opdrachtgever verplicht 50% van het totale zaalhuur te betalen.
Bij annulering meer dan 1 maand voor uitvoering is de opdrachtgever verplicht 40% van de aanneemsom te betalen.
Bij annulering meer dan 14 dagen voor uitvoering is de opdrachtgever verplicht 50% van de aanneemsom te betalen.
Bij annulering meer dan 7 dagen voor uitvoering is de opdrachtgever verplicht 80% van de aanneemsom te betalen.
Bij annulering minder dan 7 dagen voor uitvoering/ bedoeld tijdstip is de opdrachtgever verplicht 100% van de aanneemsom te betalen.

04. Betalingen
Bij akkoord geldt een minimale aanbetaling van 70% van het totaalbedrag van de offerte, welke wordt verrekend met de definitieve factuur. Door
middel van de aanbetaling is de gereserveerde datum en de offerte definitief en geldt deze tevens als annuleringsdekking. Het aanbetalingsbedrag
dient 3 dagen voor uitvoer op onze rekening te zijn bijgeschreven.
De offerte is gebaseerd op de door u verstrekte gegevens, veranderingen in aantallen, eventuele diëten en/of reeds gemaakte afspraken vernemen
wij graag minimaal 5 werkdagen voor de reserveringsdatum en worden indien van toepassing verwerkt in de definitieve factuur.

05. Wijzigingen
Het definitieve aantal personen kan tot maximaal 5 werkdagen voorafgaande aan de uitvoering kosteloos worden gewijzigd, mits dit niet meer dan 20% afwijkt van het eerder overeengekomen aantal in de bevestiging. Dit aantal is bepalend voor de facturering.

06. Schade
Eventuele beschadigingen aan gebouw of meubilair zijn voor rekening van de opdrachtgever. In/op/aan wanden, plafonds en pilaren mag niet worden gespijkerd of geplakt, noch op andere wijze iets worden bevestigd.