Privacy statement Mariënhof Amersfoort

Mariënhof Amersfoort B.V. vindt uw privacy erg belangrijk. We zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u verzamelen en waarom we dit doen. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over privacy kunt u contact opnemen met [email protected]. Dit privacy statement zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam het document periodiek te raadplegen.

The Attention Group

The Attention Group (TAG) exploiteert markante locaties in Midden-Nederland. TAG is de overkoepelende organisatie van Mariënhof Amersfoort en Muntgebouw Utrecht, zij richten zich beide op de congres- en evenementenmarkt. Via onze websites bieden wij allerlei diensten aan. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Deze worden door ons dan ook met zorg verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Mariënhof Amersfoort

Kleine Haag 2

3811 HE Amersfoort

033 – 463 29 79

IBAN NL41 RABO 0168745852

KVK 60417994

BTW NL8539.02.197.B01

[email protected]

Doeleinden gegevens verwerking

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Mariënhof Amersfoort, onderstaand worden deze toegelicht:

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

Mariënhof Amersfoort stuurt via de website Mailchimp nieuwsbrieven. Wij hebben met Mailchimp een verwerkersovereenkomst afgesloten. Onze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Mariënhof Amersfoort, hierbij wordt u ook expliciet om toestemming gevraagd. U kunt zich te allen tijde uitschrijven door op de link te klikken onderaan de nieuwsbrief.

 1. Contactformulier/ offerte op onze websites

Uw gegevens zullen verwerkt worden als u contact opneemt met Mariënhof Amersfoort via het contact formulier of offerte op onze website. In deze formulieren wordt echter alleen gevraagd naar de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer.

 1. Google Analytics en cookies

Mariënhof Amersfoort maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief verschillende webpagina’s zijn. Google gebruikt deze informatie om analyses over de website aan Mariënhof Amersfoort te kunnen verstrekken.
De informatie die door de cookies worden verzameld over het gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) wordt gebruikt om te zien uit welke plaats de websitebezoeker komt.  U kunt voorkomen dat Google de door uw cookie gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) en uw gebruik van onze website en de verwerking van deze gegevens door Google downloadt door uw browserinstellingen aan te passen of de browserplug-in te downloaden. Ga naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl voor meer informatie over Google Analytics en privacy.

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

Cookiebeleid

In kaart brengen website bezoek
Google Analytics gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Met deze informatie optimaliseren wij onze website.

Afmelding
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookieswat-zijn-het-enwat-doe-ik-ermee/

Welke cookies gebruiken wij

Welke partij plaatst de cookie? Voor welk doel wordt de cookie geplaatst? Soort cookie
Google Analytics Analyseren van het gebruik van website door de gebruikers. Functioneel en Analytisch

Social media cookies
Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Instagram en Twitter. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet iedere keer hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat zij met  uw persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kunt u de privacy verklaringen van deze partijen op hun eigen site inzien. Let erop dat deze regelmatig kunnen wijzigen. Wordt ook gebruikt om mensen via sociale media te informeren over activiteiten van Mariënhof Amersfoort.

Cookies van derden
Mariënhof Amersfoort maakt zoals u hierboven kan lezen gebruik van cookies van derden. Op het gebruik van cookies door andere partijen is het privacy- en cookiebeleid van de desbetreffende bedrijf van toepassing. Mariënhof Amersfoort kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om toestemming voor cookies te weigeren of in te trekken.

Delen met derden

Mariënhof Amersfoort verstrekt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht (waaronder Google Analytics) hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarnaast hebben wij de optie ‘gegevens delen’ bij Google Analytics uitgezet, zij zullen de gegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Medewerkers verklaren hierbij dat ze zich houden aan de wet- en regelgeving en gedragscodes op het gebied van geheimhouding en omgang met persoonsgegevens.

SSL-encryptie
Om u als klant te beschermen, gebruiken wij veilige coderingstechnologie. Middels SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze website gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn, dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

Beveiliging persoonsgegevens nieuwsbrieven
Uw e-mailadres en naam worden opgeslagen op de website Mailchimp. Uw gegevens worden opgeslagen totdat u zich uitschrijft via de link onderaan de nieuwsbrief.

Beveiliging persoonsgegevens contact formulier / offerte op onze websites
Op het moment dat u contact opneemt met Mariënhof Amersfoort via onze website, worden die gegevens die u meestuurt, zoals naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer opgeslagen in onze database. U wordt vooraf om toestemming gevraagd via onze websites. Uw gegevens worden bewaard voor marketing doeleinden en u heeft te aller tijde het recht om uw gegevens te laten verwijderen.

Fotografie
Wij zullen nooit foto’s van u of uw gasten maken of online publiceren zonder u vooraf toestemming te vragen.

Verplichte gegevens

U bent natuurlijk niet verplicht om uw gegevens achter te laten op onze website. Echter heeft het wel consequenties voor onze dienstverlening als u de verplichte velden niet invult. Zonder uw e-mailadres kunnen wij u niet onze nieuwsbrief en acties sturen. Daarnaast kunnen wij zonder uw naam, emailadres en telefoonnummer geen contact met u opnemen over de offerte. De data die verplicht is om in te vullen om een dienst aan te kunnen bieden zijn gemarkeerd met een ‘* verplicht’ tag.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Rechten van betrokkenen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u een aantal rechten die u ten opzichte van ons uit kunt oefenen. Welke rechten dit zijn leest u hieronder.

Wij vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs om u te identificeren. Binnen vier weken ontvangt u een reactie van ons.

 1. Recht op inzage en correctie

U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen.

2.Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Mariënhof Amersfoort vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht om uw gegevens te laten verwijderen uit de database.

3.Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Mariënhof Amersfoort niet op de juiste manier met uw privacy gevoelige gegevens omgaat. Dat kan via onderstaande link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar maken)

Wilt u niet dat Mariënhof Amersfoort uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht op het stoppen van het gebruik van persoonsgegevens.

 1. Het recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om uw gegevens aan digitaal van ons te ontvangen.
Het gebruik maken van deze rechten kan via [email protected].

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25-05-2018.